കൺസൾട്ടൻസി

പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പർ  കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി  പ്രവര്‍ത്തികള്‍    പദ്ധതി ചെലവ്
തിരുവനന്തപുരം 
1. വനിത ശിശു - വികസന വകുപ്പിൻറെ കീഴിലുള്ള പൂജപ്പുര ഇന്സ്ടിടുഷൻ കോംപ്ലക്‌സിൽ പുതിയ പരിശീലന കേന്ദ്രം   3.63/- കോടി രൂപ
2. നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷൻറെ കീഴില്‍ ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം സര്‍ക്കാര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയുടെ പുതുക്കിപ്പണി 45.02/- ലക്ഷം രൂപ 
3. കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ഓഫ് സ്ക്കൂള്‍ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ & ലൈബ്രറി സയന്‍സ്, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല 3.50/- കോടി രൂപ
4. കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ഓഫ് ന്യൂ ഹോസ്റ്റല്‍ ഫോര്‍ മെന്‍സ് ആന്‍ഡ് ICCR സ്റ്റുഡന്‍റ്സ്, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല 2.95/- കോടി രൂപ
5. വന്യജീവി വകുപ്പിൻറെ കീഴിൽ കോട്ടൂരിൽ (തിരുവനന്തപുരം) നിർമ്മിക്കുന്ന ആനപുനരധിവാസ പദ്ധതി (Elephant Rehabilitation project)യുടെ പ്രവൃത്തി (PHASE I & II) 126.31/-  കോടി രൂപ.
6. IIST വലിയമല  278/- കോടി രൂപ
7. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻറെ തെക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള നടകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള സിവിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി 5.57/- കോടി രൂപ
8. ഹൈടെക് ഡയറി ഫാം – വിതുര 2.5/- കോടി രൂപ
9. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻറെ വികസനം. 3.55/- കോടി രൂപ
10. അയിലം ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തികൾ 14.00/- ലക്ഷം രൂപ.
11. ശ്രീകാര്യം ആയുർവ്വേദ ഡിസ്‌പെൻസറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 13.50/- ലക്ഷം രൂപ
12. M.L.A ഫ്ലാറ്റ്സ് , തിരുവനന്തപുരം  825.32/-ലക്ഷം രൂപ
13. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനായി ട്രെയിനിംഗ് കോംപ്ലക്സ്  നിർമ്മാണം  2.27/- കോടി രൂപ
14. ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് 5.38/- കോടി രൂപ
15. പഴവങ്ങാടി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് 2.5/- കോടി രൂപ
16. അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ നിർമ്മാണം 1.08/- കോടി രൂപ
17. അരിപ്പ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കൂളിലെ സെമിനാർ ഹാൾ നവീകരണം 7.08/- ലക്ഷം രൂപ
18. മുസ്ലിം അസ്സോസിയേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ്ര് ബ്ലോക്കിൻറെ നിർമ്മാണം 1.62/- കോടി രൂപ
19. വനം വകുപ്പിനായി നെയ്യാർ സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ മുതല പുനരധിവാസ സെൻറ്റർ - ൽ മുതലക്കുളം നവീകരണം നവീകരണം 7.25/- ലക്ഷം രൂപ
20. ചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിനായി ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം  
21. വാടക വീട് പദ്ധതി, തിരുവനന്തപുരം (588  യൂണിറ്റ്)  
22. വാടക വീട് പദ്ധതി, കന്റോൺമെൻറ് തിരുവനന്തപുരം (36 യൂണിറ്റ്)  
23. വാടക വീട് പദ്ധതി, ജവഹർനഗർ, തിരുവനന്തപുരം  (12 യൂണിറ്റ്)  
24. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിനായി പിരപ്പൻകോട് അക്വാറ്റിക് കോംപ്ലക്സ്  
25. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്  
26. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചെങ്കൽച്ചൂള ചേരി നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി  
കൊല്ലം ജില്ല 
1. കൊല്ലം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി വിവിധ വ്യാവസായിക എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണവും റൈസ് മില്ലുകളുടെ നിർമ്മാണവും 5.57/- കോടി രൂപ
2. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പകൽ വീട് പദ്ധതി 41.10/- ലക്ഷം രൂപ
3. മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഹൈടെക് ഡയറി ഫാം കുര്യോട്ടുമല   15/- കോടി രൂപ
4. മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിനു വേണ്ടി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആയൂരിൽ  ഹാച്ചറി കോംപ്ലക്സ്  12.50/- കോടി രൂപ
5. പുനലൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 47.63/- ലക്ഷം രൂപ
6. ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് കോഫി ഷോപ്പ് & ATM കൗണ്ടർ, ചിതറ 16.43/- ലക്ഷം രൂപ
7. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൻറ്റർൻറെ  (DIC) പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻറെ ആധുനീകരണം  20.66/- ലക്ഷം രൂപ
8. പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട  വനിതകൾക്കായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജെക്ട് , പത്തനാപപുരം (Phase I & II) 231.56/- ലക്ഷം രൂപ
9. പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട  വനിതകൾക്കായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജെക്ട്,  ഇടക്കിടം കരീപ്ര   241.794/- ലക്ഷം രൂപ
10. തഴവ ഗവഃ എൽ.പി.എസ് സ്കൂളിന് പുതിയ കംപ്യൂട്ടർ ലാബ് നിർമ്മാണം 10.72/- ലക്ഷം രൂപ
11. സ്മാർട്ട് വില്ലജ് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം , പുന്നല, പത്തനാപപുരം 35.34/- ലക്ഷം രൂപ
12. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൻറെ നിർമ്മാണം 44/- ലക്ഷം രൂപ
14. അഞ്ചൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറെർ നവീകരണം 71.39/- ലക്ഷം രൂപ
15. ശൂരനാട് അരി മിൽ  16.83/- ലക്ഷം രൂപ
16. കുര്യോട്ടുമല ST കോളനിയിൽ സാഫല്യം പദ്ധതി പ്രകാരം 5 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം 30.99/- ലക്ഷം രൂപ
17. കൊല്ലം, പുനലൂർ DFO ഓഫീസിനായി പുതിയ അനെക്സ് ബിൽഡിംഗ് 36.56/- ലക്ഷം രൂപ
18. കടമ്പനാട് പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് ആൻറ് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ്  2.23/- കോടി രൂപ
19. വനശ്രീ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ്, കൊല്ലം 8.24/- ലക്ഷം രൂപ
20. വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഓഫീസ്, ഷെന്തുരുണി, കൊല്ലം  14/- ലക്ഷം രൂപ
21. KSFE ബിൽഡിംഗ്, കൊല്ലം  
22. പരവൂർ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം  
23. ജപ്പാൻ ഫണ്ട് ഫോർ പോവെർട്ടി റിഡക്ഷൻ, പേപ്പർ/ വാനിറ്റി  ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൻറെ നിർമ്മാണ ജോലി, കൊല്ലം  
24. ലൈബ്രറി ബിൽഡിംഗ്, പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി  
ആലപ്പുഴ
1. കുമിഞ്ഞി പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ റോഡ്, കലുങ്ക് നിർമ്മാണം 77.62/- ലക്ഷം രൂപ
2. കേരള ചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോർഡിനായി ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ 45.68/- ലക്ഷം രൂപ
3. കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം 119.82/- ലക്ഷം രൂപ
4. പല്ലന പാനൂർ കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കായി ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം 7.99/- ലക്ഷം രൂപ
5. കിഴക്കേക്കര നോർത്ത് കയർ വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കായി ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം 7.38/- ലക്ഷം രൂപ
6. ഹരിപ്പാട് ഗാന്ധി സ്‌ക്വയർ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൻറെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 36.26/- ലക്ഷം രൂപ
കോട്ടയം
1. കോട്ടയം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കോളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം 133.55/- ലക്ഷം രൂപ
2. കോട്ടയം ബി.സി.എം. കോളേജിൽ വനിത ഹോസ്റ്റലിൻറെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് 87.71/- ലക്ഷം രൂപ
3. കോട്ടയം ബി.സി.എം കോളേജിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 1.12/- കോടി രൂപ
4. കോട്ടയം ദേവമാതാ കോളേജിൽ ലൈബ്രറി ബ്ലോക്കിൻറെ നിർമ്മാണം 1.00/- കോടി രൂപ
5. ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്.ബി. കോളേജിൽ എം.ബി.എ ബ്ലോക്കിൻറെ നിർമ്മാണം 102.42/- ലക്ഷം രൂപ
6. ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്.ബി. കോളേജിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 67.21/- ലക്ഷം രൂപ
7. നട്ടകം സർക്കാർ കോളേജിന് വേണ്ടി ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം 5.00/- കോടി രൂപ
8. കോട്ടയം പാമ്പാടി താലൂക്കാശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവൃത്തികൾ 114.2/- ലക്ഷം രൂപ 
9 ഉഴവൂർ സെൻറ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗിൻറെ  ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം 80.49/- ലക്ഷം രൂപ
10. കോട്ടയം ഗവഃ കോളേജിൽ പുതിയ ലേഡീഡ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം   3.47/- കോടി രൂപ
11. സപ്ലൈകോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് കോട്ടയം 3.50/- കോടി രൂപ
12. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്‌ ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷൻ, കോട്ടയം ഓഫീസിൻറെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം  
13. മാർത്തോമാസഭ സെമിനാരി ഹാൾ നിർമ്മാണം, കോട്ടയം  
പത്തനംതിട്ട 
1. പത്തനംതിട്ടയിൽ മുണ്ടിയപള്ളി സഹകരണ ബാങ്കിൻറെ നിർമ്മാണം 3.48/- കോടി
2. CFRDക്കു വേണ്ടി കോന്നിയിൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെൻറ് കെട്ടിട  നിർമ്മാണം 4.06/- കോടി രൂപ
3. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ OPD യുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തി  79.32/- ലക്ഷം രൂപ
4. പത്തനംതിട്ടയിൽ റാന്നി താലൂക്കാശുപത്രിയുടെ OPD ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രവർത്തികൾ 93.00/- ലക്ഷം രൂപ
5. ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പ്രമാടം, പത്തനംതിട്ട 1.40/- കോടി രൂപ
6. ഷോപ്പിംഗ് കം ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ്, കടമ്പനാട് പഞ്ചായത്ത് 2.23/- കോടി രൂപ
7. കോന്നി DFO യിൽ പുതിയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം 85/- ലക്ഷം രൂപ
8. കേരള മാതൃക ഗേറ്റ് നിർമ്മാണം, FTI കോന്നി 12/- ലക്ഷം രൂപ
9. സതേൺ എക്കോടൂറിസം സർക്യൂട്ട്, കോന്നി നക്ഷത്രവനം , ലാൻഡ് സ്‌കേപ്പിങ് വർക്സ്    
ഇടുക്കി 
1. ഇടുക്കിയിൽ തേക്കടി കഫറ്റീരിയയുടെ നിർമ്മാണം 151.2/- ലക്ഷം രൂപ
2. ഇടുക്കിയിൽ കുറ്റിക്കാനത്ത് മരിയൻ  കോളേജിൽ ജിം/സ്പോർട്ട് സൗകര്യം 1.28/- കോടി രൂപ
3. വാഗമൺ ഹിൽസിൽ ഇക്കോഷോപ്സ് പാർക്കിങ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം  2.52/- കോടി രൂപ
4. ഇടുക്കി അരുവിക്കുഴി ടൂറിസം പദ്ധതി  3.69/- കോടി രൂപ
5. തേക്കടി ബോട്ട് ലാൻഡിംഗ് പുനർനവീകരണം  61.50/- ലക്ഷം രൂപ
6. തേക്കടി അമിനിറ്റി സെൻറ്റർ നിർമ്മാണം  323.93/- ലക്ഷം രൂപ
7. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിനായി ഹൈ അൾട്ടിട്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻറെർ, മൂന്നാർ 4.50/- ലക്ഷം രൂപ
എറണാകുളം 
1. സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജ്, തേവര, എറണാകുളം (നവീകരണവും ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണവും) 75.4807/- ലക്ഷം രൂപ
2. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻറെ വികസനം. 2.83/- കോടി രൂപ
3. എറണാകുളം കോതമംഗലം താലൂക്കാശുപത്രിയുടെ വികസനം 2.08/- കോടി രൂപ
4. ചോറ്റാനിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്  1.53/- കോടി രൂപ
5. വാരാപ്പുഴ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 1.06/- കോടി രൂപ
6. കേരള ചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോർഡിനായി ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം, ഇടപ്പള്ളി 55.17/- ലക്ഷം രൂപ
7. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്, സിന്തെറ്റിക് ട്രാക്ക് നിർമ്മാണം 470/- ലക്ഷം രൂപ
8. തൃക്കാക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം 50/- ലക്ഷം രൂപ
9. പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ്, തേവര, എറണാകുളം (105 യൂണിറ്റ്)  
10. S.N.V  സദനം ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം, കൊച്ചി   
11. വാടക വീട് പദ്ധതി, പെരുമ്പാവൂർ, എറണാകുളം (42 യൂണിറ്റ്)  
12 കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തമ്മനം - പുല്ലേപ്പടി റോഡിലെ പാലത്തിൻറെ ഡിസൈൻ  
13. N.G.O ക്വാർട്ടേഴ്‌സ്, തൃക്കാക്കര, എറണാകുളം (708 യൂണിറ്റ്)  
14. കേരള ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് എറണാകുളം കലൂരിൽ  ഹോളിഡേ ഹോം നിർമ്മാണം  
15. കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ചേരി പരിഷ്‌ക്കരണ പദ്ധതി  
16. ഫോറസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇടപ്പള്ളി, എറണാകുളം  
17. കേരള ചെത്തുതൊഴിലാളി ജില്ലാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് (KTWWFB)- നായി റൂഫ് ടോപ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, ഇടപ്പള്ളി, എറണാകുളം  
18. ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ്, മലയാറ്റൂർ, അഭയാരാമം  വിവിധ ജോലികൾ  
തൃശൂർ 
1. ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിൽ തൃശ്ശൂരിൽ അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 2.06/- കോടി രൂപ
2. തൃശ്ശൂരിൽ RMSAക്കു വേണ്ടി ചാലക്കുടി ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്‌കൂളിനു ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം 2.83/- കോടി രൂപ   
3. തൃശ്ശൂരിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൻറെ നിർമ്മാണം 2.35/- കോടി രൂപ   
4. തൃശ്ശൂരിൽ പീച്ചി ടൂറിസം പദ്ധതി  4.29/- കോടി രൂപ
5. തൃശ്ശൂരിൽ തുമ്പൂർമൂഴി ടൂറിസം പദ്ധതി  3.19/- കോടി രൂപ
6. വനം വകുപ്പിനായി വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം 4.87/- ലക്ഷം രൂപ
7. കേരള ചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിനായി ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം 45.13/- ലക്ഷം രൂപ
8. റേഞ്ച് ഓഫിസർമാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് നിർമ്മാണം, കൊടലി  6.43/- ലക്ഷം രൂപ
9. തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ 25/- ലക്ഷം രൂപ
10. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി തൃശ്ശൂരിൽ കോപ്പറേറ്റിവ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്  
11. ഗൃഹസമുച്ചയം, നഗരസഭ, തൃശൂർ  
മലപ്പുറം 
1. മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി പി.എസ്.എം.ഒ കോളേജ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ബ്ലോക്കിൻറെ നിർമ്മാണവും  1.02/- കോടി രൂപ
2. ഗവൺമെൻറ് കോളേജ്, മലപ്പുറം 1.8/- കോടി രൂപ 
3. KSTC- ക്കായി മലപ്പുറം ഇടരിക്കോട് ടെക്സ്റ്റിയിൽസ് മില്ല് നിർമ്മാണം  
കോഴിക്കോട് 
1. കോഴിക്കോട് കിളിയനാട്‌ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി 1.18/- കോടി രൂപ
2. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻറെ വികസനം 1.06/-  കോടി രൂപ
3. കോഴിക്കോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 1.008/- കോടി രൂപ
4. ആംഫി തീയറ്റർ, ശാന്തിനഗർ ,സ്റ്റേജ് II  28.42/- ലക്ഷം രൂപ
5. എൻ.ജി.ഒ ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് HS ബിൽഡിംഗ്ൻറെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 142.6/- ലക്ഷം രൂപ
6. കേരള ചെത്തുതൊഴിലാളി ജില്ലാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, (KTWWFB) ഈസ്റ്റ് ഹിൽ, കോഴിക്കോട് 6.00/- കോടി രൂപ
7. ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം, സപ്ലൈകോ, വെള്ളയിൽ, കോഴിക്കോട്  
പാലക്കാട്
1. റവന്യൂ ടവർ, പട്ടാമ്പി 36.58/- കോടി രൂപ
2. വാടക വീട് പദ്ധതി, പാലക്കാട് (78 യൂണിറ്റ്)  
3. അട്ടപ്പാടി ഹിൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന്‌ ഊരുകൂട്ടങ്ങളുടെ സംയോജിത വികസന പദ്ധതി   
കണ്ണൂർ 
1. കണ്ണൂർ എം.ജി കോളേജിൻറെ നിർമ്മാണം 1.5/- കോടി രൂപ
2. പാപ്പിനിശ്ശേരി EMS സ്മാരക GHSS സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (സിവിൽ വർക്ക്) 78.36/- ലക്ഷം രൂപ
3. പാപ്പിനിശ്ശേരി EMS സ്മാരക GHSS സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്) 4.88/- ലക്ഷം രൂപ
4. പള്ളിക്കുന്ന് സോണ്‍ - പള്ളിയാംമൂല  PHC - പുതിയ ബിൽഡിങ് നിർമ്മാണം (സിവിൽ വർക്ക്) 15.98/-ലക്ഷം രൂപ
5. പള്ളിക്കുന്ന് സോണ്‍ - പള്ളിയാംമൂല  PHC - പുതിയ ബിൽഡിങ് നിർമ്മാണം ((ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്) 1.23/- ലക്ഷം രൂപ
6. അതാഴകുന്നു പുല്ലൂപ്പി പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ അംബേദ്‌കർ ഗ്രാമം പദ്ധതി 100/- ലക്ഷം രൂപ
7. മുണ്ടയാട് പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ അംബേദ്‌കർ ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രകാരം 146 മിലിറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം 9.77/- ലക്ഷം രൂപ
8. എംജി കോളേജ് ഇരിട്ടി-ൽ RUSA പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം  84.92/- ലക്ഷം രൂപ
9. ഏഴോം വില്ലേജിൽ 50 സെൻറ്റിൽ 11 യൂണിറ്റ് ഫ്‌ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം 200/- ലക്ഷം രൂപ
10. ഏഴോം വില്ലേജിൽ 50 സെൻറ്റിൽ 14 യൂണിറ്റ് ഫ്‌ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം 188.52/- ലക്ഷം രൂപ
11. കാട്ടംപള്ളി മാപ്പിള ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിനു പുതിയ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം. 30.17/- ലക്ഷം രൂപ
12. ഹാംലെറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ് പദ്ധതി 2014-15, പ്രകാരം കൊട്ടയംതട്ട് ST കോളനി 1.00/- കോടി രൂപ
13. കോളരി വില്ലജ് ഓഫീസിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം 2.94/- ലക്ഷം രൂപ
14. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 6 വില്ലേജുകൾക്കായി ചുറ്റുമതിലും ഗേറ്റും(തിരുവങ്കോട് വില്ലേജ്  ഓഫീസ്, പടിയൂർ വില്ലേജ്  ഓഫീസ് etc )  19.81/- ലക്ഷം രൂപ
15. പുഴാതി സബ് സെൻറെർ നിർമ്മാണം  23.06/- ലക്ഷം രൂപ
16. കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം 14.66/- ലക്ഷം രൂപ
17. ചിറക്കൽ SIB ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് പെയിൻറിംഗ് വർക്കുകൾ 2.00/-ലക്ഷം രൂപ
18. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സ് തലശ്ശേരി 9.12/-ലക്ഷം രൂപ
കാസർഗോഡ്
1. റവന്യൂ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിവിധ വില്ലജ് ആഫീസുകളുടെ നവീകരണം 55/- ലക്ഷം രൂപ
2. ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്പ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷൻ പണികൾ - സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പദ്ധതി 55.00/- ലക്ഷം രൂപ
3. കാസർഗോഡ് LBS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഡോർ ആഡിറ്റോറിയത്തിൻറെ നിർമ്മാണം 616.94/- ലക്ഷം രൂപ
4. കാസർഗോഡ് അമ്പലത്തുകര ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം 15.76/- ലക്ഷം രൂപ
5. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ്‌ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 1 .30/- കോടി രൂപ
6. കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ  1 .30/- കോടി രൂപ
7. തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക്  ആശുപത്രിയുടെ വികസനം-ലക്ഷ്യ പദ്ധതി 44.85/- ലക്ഷം രൂപ
8. LaQshya മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ ലേബർ ബ്ലോക്കിൻറെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്സ്  126.78/- ലക്ഷം രൂപ
9. കാസർഗോഡ് ചീമേനി സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ സിദ്ധ യൂണിറ്റിൻറെ നിർമ്മണം 24.82/- ലക്ഷം രൂപ
10. ബേദഡുക്ക പഞ്ചായത്തിൽ ആട് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം 137.487/- ലക്ഷം രൂപ
11. LBS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ, ഇലെക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൻറെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 28.108/- ലക്ഷം രൂപ
12. കുമ്പഡാജെ PHC - FHC ആക്കുന്ന ജോലി 9.49/- ലക്ഷം രൂപ
13. മാവിലകടപുരം PHC - FHC ആക്കുന്ന ജോലി 10.31/- ലക്ഷം രൂപ
14. തൈക്കടപ്പുറം PHC - FHC ആക്കുന്ന ജോലി 10.64/- ലക്ഷം രൂപ
15. ഓലാട്ട് PHC - FHC ആക്കുന്ന ജോലി 15.07/- ലക്ഷം രൂപ
16. തുരുത്തി PHC - FHC ആക്കുന്ന ജോലി 10.73/- ലക്ഷം രൂപ
17. GHS ബാര, GHSS കൊളത്തൂർ, GHSS കുടംകുഴി, GHSS ഉദുമ, GHSS അടൂർ എന്നീ സ്കൂളുകൾക്കായി ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം  64.46/- ലക്ഷം രൂപ
18. GHSS മംഗൽപടി, GHSS പൈവളികെ, GHSS കുമ്പള എന്നീ സ്കൂളുകൾക്കായി ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം 36.16/- ലക്ഷം രൂപ
19. കാസർഗോഡ് ഗവ. ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ലെ OPD ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 38.67/-  ലക്ഷം രൂപ
20. ഹൊസബെട്ടു വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആക്കുന്ന പണികൾ 22.44/- ലക്ഷം രൂപ
21. ബേക്കൽ ബീച്ച് പാർക്കിന്റെ നവീകരണം 55/- ലക്ഷം രൂപ
22. വലിയ പരപ്പ്  PHC FHC ആക്കുന്ന പണി 11.66/- ലക്ഷം രൂപ
23. അജാനൂർ PHC FHC ആക്കുന്ന ജോലി 9.61/- ലക്ഷം രൂപ
24. ആനന്ദാശ്രമം PHC FHC ആക്കുന്ന ജോലി 9.44/- ലക്ഷം രൂപ
25. മടികൈ PHC FHC ആക്കുന്ന ജോലി 10.07/- ലക്ഷം രൂപ
25. OPD  ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ - ഗവ. ജില്ല ഹോസ്പിറ്റൽ, കാഞ്ഞങ്ങാട് 64.26/- ലക്ഷം രൂപ
26. ഇടവെട്ടികുളത്തും പലവയലിലും നീന്തൽ കുളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം 27.60/- ലക്ഷം രൂപ
27. കാസർഗോഡ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ